ompettersen.jpg

geir_4.jpgDagens samfunn krever gode, effektive tekniske løsninger i en tid der forventningene til rask levering og brukervennlig funksjonalitet er høy. Pettersen har, siden oppstarten i 1927, opparbeidet en meget solid posisjon som en ledende elektroentreprenør i Drammens- og Osloregionen.

Gjennom strategiske satsninger, har vi idag solid fagkunnskap innen en rekke nisjer innenfor elektrofaget. I avdelingene for elektroinstallasjon, elektrikerservice, automasjon, tele-data-sikkerhet, butikk og en agenturvirksomhet, leverer vi tjenester og systemer både til industri, bygg og anlegg, privatboliger og kommunale virksomheter.

Vårt mål er å kunne tilby våre kunder totalleveranser innenfor de fleste elektroområder. Med vårt solide kompetansemiljø, vil vi alltid yte leveranser til det beste for kunden.Utvikling for et bredt leveransefelt

Vårt gode fagmiljø er grunnlaget for stadige utvikling og fremgang. Vi har i den senere tid befestet vår stilling som en pålitlig og god leverandør i byggebransjen. Dette oppnås gjennom stadig utvikling av nye teknikker for installering, montasje, kobling, logistikk m.m. Dette ved siden av god oppdatering på nye teknikker innen elsikkerhet, styringssystemer, datanettverk og brannvarslingssystemer, gjør oss til det riktige valget.

For oss i Pettersen, er det en naturlig del av vår utvkling og kunne levere komplette SD-anlegg basert på en nær samarbeidspartner. I kombinasjon med vår opparbeidete innsikt i energibruk og -sparing, er vi blitt et naturlig valg innenfor fagfeltet både for næringsbygg og industri.

Vår nyeste satsninger ligger innenfor småkraftverk og TEGG Service som gir service- og vedlikehodsavtaler for elektriske anlegg. Forretningsområdene ligger i helt forskjellige retninger, men blir allikevel tatt solid hånd om av henholdsvis Automasjonsavdelingen og TEGG-avdelingen.

Pettersen et fremstidsrettet valg

Vi har tradisjon for langsiktighet og det viderefører vi med satsning på tidsriktige, gode løsninger i alle ledd og ikke minst i godt kvalifiserte medarbeidere.

 
menystrek.gif