tegg_logo

Pettersen gir deg et systematisert opplegg for forebyggende vedlikehold og service til dine elektriske anlegg. Tjenesten leveres til profesjonelle bygg- og eiendomsbesittere og –forvaltere som både skal tilfredsstille Internkontrollforskriften og også redusere mulighetene for kostbare driftsavbrudd.

Tjenesten innbefatter

  • Internkontroll med visuell kontroll av de elektriske anleggene.
  • Termografering av elektriske tavler og fordelinger.
  • Strukturert rapport av status for det elektriske anlegget.

  • TEGG Service er et lisensiert system eid av TEGG Corporation basert i Pittsburgh, USA. Pettersen forvalter rettighetene til dette i Norge og leverer tjenestene på Østlandet. Vi har representanter i de øvrige delene av landet.

 
menystrek.gif