industriell_elektrovarme_530

Gass eller flytende medier skal, uten temperaturtap, ledes fra A til B. Eller de skal endres fra en temperatur ”x” til temperatur ”y” og denne prosessen skal forløpe innenfor et forutbestemt tidsrom.

Hvis du ønsker den beste løsningen for slike oppgaver, hjelper Pettersen deg med dette. Vi leverer løsninger med vår kunnskap bygget opp siden 1970-tallet. Vi konstruerer, bygger, sammenstiller og installerer elektrovarme til en lang rekke industrielle applikasjoner og til test- og forskningslaboratorier.

Fra vårt produktprogram setter vi sammen den riktige teknikken for din oppgave. Vårt utstyr dekker temperaturområdet opptil 1000°C  og styres og reguleres med regulatorer, tyristorer eller annen riktig tilpasset automatiseringsgrad.

 

 
menystrek.gif