industrielektro_bedrift_530

Vi har levert elektrikertjenester til industri så lenge bedriften har eksistert. Gjennom et stort antall industrikunder og leveranser i mange tiår, har Pettersen den nødvendige kunnskapen og struktur som skal til for å levere elektrikertjenester til de fleste typer industri.
Typiske delleveranser innenfor industriinstallasjoner er

- Kabelbroer og føringsveier for kabel
- Motorkontrollskap
- Større fordelinger
- Stigerkabelprosjekter
- Tilkobling på maskiner og produksjonsutstyr
- Sikringsanlegg og kontakt med nettleverandør
- Kablingsanlegg for signalering i automatiseringsanlegg
- Provisorisk elanlegg under anleggsperioden
- Byggvarmeanlegg for byggeperioden
- Anleggsbelysning for byggeperioden
- Datakabling

I mange tilfeller og prosjekter kombinerer vi elektrikerjobbene med leveranser av våre automatiseringsspesialister. Leveransene består da gjerne av planlegging, dokumentering, programmering og idriftsetting. PLS’er og PC-overvåkning blir programmert av oss.

 
menystrek.gif