Spør oss om energimerking av bygninger og økt bevissthet om energibruk

energimerking2

BAKGRUNN FOR ENERGIMERKET

• Basert på teknisk forskrift (TEK).
• Beregnes på grunnlag av NS 3031, som angir faste internlaster, driftstider,
innetemperaturer samt minimumskrav for bl.a. ventilasjon.
• Det benyttes systemeffektfaktorer for omregning fra netto energibehov til brutto levert energi.
Ulike bygninger har ulike krav for både TEK og energimerket.
• Økt bevissthet om energibruk i bygninger, samt forbedre energistandarden i bygg.

BEHOV FOR INFORMASJON OM BYGGET

• Inndataskjema iht. NS 3031 som inneholder arealer, U-verdier, luftmengder, belysning osv.
• Informasjon om byggeår, energikilder og bygningskategorier.
• Dokumentasjon hentes fra FDV dokumentasjon, eller måles opp/undersøkes.

ENERGIATTEST

En energiattest inneholder et energimerke basert på levert energi, et oppvarmingsmerke
og en liste med mulige forbedringstiltak.
Energiattesten er gyldig i 10 år.

HVA SKAL MERKES, NÅR ER FRISTEN OG HVEM KAN MERKE

Nybygg:
Energimerking gjøres for bygninger over 1000 m²
og før ferdigattesten kan utstedes.

Eksisterende yrkesbygg:
Fra 1. Juli 2010 er alle bygg over 1000 m² og alle bygg over 50 m² som skal selges eller leies ut pålagt å ha gyldig energiattest.

Energiberegninger utføres av ingeniører med godkjent praksis.

HVA BYGGEIER MÅ GJØRE

Delegere rettigheter i Altinn til en ekstern part som da får tilgang til å energimerke alle bygg som tilhører byggeier. Dette gjøres ved å oppgi e-post adressen til den eksterne parten på www.energimerking.no

VI SØRGER FOR ENERGIMERKET

Pettersen leverer energimerket gjennom vårt etablerte system for innhenting av data og dokumentasjon for bygningen.
Vi gjennomfører beregningene som leder frem til klassifiseringen av bygget.
Energimerket leveres både til nybygg og eksisterende bygg.

EnergyComplete-jpg

 
menystrek.gif